« سفارشم به مردم ، تداوم بخشیدن به راه شهیدان

و استعانت به درگاه خداوند است .»

شهید محمد ابراهیم همت

عکس در حال بارگذاری است. لطفا چند لحظه صبر کنید.