پدر شهید مهدی خبیر درباره خصوصیات این شهید بزرگوار می گوید

اهل حر ف زیاد نبود بیشتر عمل می کرد.

2)پدر زنم 10 روز روضه داشت که ایشون کمک می کرد بعد از اینکه ایشون مرحوم شد خودش 10 روز رو اینجا روضه می گرفت.

3)چند روز پیش خواب دیدم من تو مغازه بودم یه هو دیدم اومد یه لباس خیلی خوبی پوشیده بود. گرفتمش بغلم و چندتا بوسه ازش کردم گفتم کجا بودی .اصلا فکر نمی کردم شهید شده گفت رفته بودم یه جایی الانم برگشتم  گفت این تابلوی که جلوی در خونه است. اینها لازم نیست من هم گوش کردم رفتم بیرون که اونا رو بردارم از خواب بیدار شدم.

4)ما نسل درنسل یه اولاد پسر بیشتر نداشتیم اون هم اقا مهدی بود.

5)اصلا غیبت به هیچ وجه نمی کرد ودر جلسه ای که غیبت بود پا نمی گذاشت بارها من این صحنه را دیده بود گفتم خوب نیست که پا میشی میری گفت اینها غیبت می کنند من نباید اینجا بنشینم.

شهید مهدی خبیر در سال 90 در منطقه شمالغرب توسط گروهک تروریستی پژاک به شهادت رسیدند. شادی روح شهدا صلوات