سه نفر بودند

ریختند داخل اتاق.

دستا بالا، بی حرکت.

فریاد می زدند.

یکی کلاشینکف تاشو در دست داشت و دیگری نارنجک.

نفر سوم، سرنیزه ژ3 همراه داشت و لباس سپاه پوشیده بود.

فکر می کردیم واقعا بچه های سپاه هستند. حرف هایشان برایمان جدی نبود.

همه نشسته بودیم، جز مجید.

یکی از آنها رو به مجید کرد و گفت : " این جزء رهبرای اینا به حساب می یاد. "

با کلاشینکف تیری زدند و اورا نقش زمین کردند.

تازه فهمیدیم که اینها از گروهک منافقین هستند.

ما را به صف کردند.

مجید هنوز نفس می کشید. ذکری زیر لب داشت: الله اکبر ، خمینی رهبر ، مرگ بر آمریکا

منافقی که لباس سپاه به تن کرده بود طرف مجید رفت.

گفت : " ‌تو که هنوز زنده ای؟! "

اورابه پشت خواباند و روی شانه اش نشست. سرنیزه اش را در آورد و بی رحمانه به پشت او فرو می کرد و به اطراف می چرخاند.

مجید حتی آخ هم نمی گفت ،  تنها شعار می داد و در تمام این لحظات سه کلمه مدام ورد زبان او بود:

الله اکبر ، خمینی رهبر ، مرگ بر آمریکا

کاش می توانستیم کاری انجام بدهیم. مجید در مقابل ما شکنجه می دید وما همه تماشاچی بودیم .

منافقین به دنبال فرمانده اصلی ما آقای عبداللهی بودند. او در اتاق کناری بود.

وقتی عبداللهی متوجه نیروهای منافق شد برای اینکه به بچه ها آسیبی نرسد خود را معرفی می کند:

عبداللهی من هستم.

منافقین با شنیدن این جمله بیرون می روند تا او را بگیرند.

این موقعیت مناسبی بود برای ما که فرارکنیم.

بلافاصله از پنجره اتاق به بیرون گریختیم.

خود را به مزارع اطراف رساندیم . مزارع برنجی که هنوز درو نشده بود.

 آنها تا متوجه ما شدند به سمت مان تیراندازی کردند.

 آن یکی نارنجک پرتاب کرد.

نارنجک به دیوار برخورد کرد و افتاد کنج اتاق و منفجر شد.

مجید از ترکش های نارنجک هم بی نصیب نبود.

ما به خانه یکی از همسایه ها پناه برده بودیم.

چند ساعت بعد که اوضاع آرام شده بود، دوباره برگشتیم.

تن نیمه جان مجید هنوز افتاده بود و او نفس می کشید.

او را با ماشین به بیمارستان رساندیم اما دیگر کار از کار گذشته بود.

مجید پرکشیده بود و به درجه رفیع شهادت نائل آمده بود.

نوشته های بالا روایت سلمان اسماعیلی از واقعه ترور شهید مجید آقاجانپور بود.

مصاحبه با او در چهاردهمین قسمت از مستند " پایانی بر پایان " پخش شد.

این مستند به کوشش گروه سیاسی شبکه خبر تهیه شده و در 26 قسمت 15 دقیقه در حال پخش می باشد.

جالب اینجاست که درست در آستانه سی امین سالگرد شهادت مجید این مصاحبه پخش شد.

ایشان در سحرگاه 28 ماه رمضان 1401(8 مرداد 1360) به شهادت می رسند.

مستند پایانی بر پایان به بررسی اقدامات تروریستی گروهک منافقین علیه ایران می پردازد.

در این مجموعه مستند، تعدادی از توابین و نادمین مجاهدین خلق که به نظام پناهنده شده و با فرار از کمپ منافقین به دامان خانواده‌های خود در ایران بازگشته اند، برای اولین بار مقابل دوربین شبکه خبر قرار گرفته و به افشاگری در خصوص عملکرد منافقین، اوضاع قرارگاه اشرف و اقدامات سیاه گروهک رجوی می پردازند.